Xây dựng mới nhà anh Nhật, Lý Thường Kiệt

Thi công


 

Hoàn thành