hhc

Tháng Mười 6, 2018

Xây dựng mới nhà chị Hương – Biên Hòa

Thi công   Hoàn thành
Tháng Mười 6, 2018

Xây dựng mới nhà anh Quốc – Bình Chánh

Thi công   Hoàn thành
Tháng Mười 6, 2018

Xây dựng mới nhà anh Phước – chị Thảo, Quận 7

Thi công   Hoàn thành
Tháng Mười 5, 2018

Xây dựng mới nhà anh Tuyến, Quận Tân Phú

Thi công   Hoàn thành